Print Roster

Varsity

 • Solomon Wanyonyi

  freshmen

  Level : Varsity

  1

  Solomon Wanyonyi

 • Aidan Larsen

  senior

  Level : Varsity

  24

  Aidan Larsen

 • Chase Stem

  senior

  Level : Varsity

  19

  Chase Stem

 • Ilhan Dervisevic

  senior

  Level : Varsity

  10

  Ilhan Dervisevic

 • Jaiden Taing

  senior

  Level : Varsity

  18

  Jaiden Taing

 • Josh Meier

  senior

  Level : Varsity

  16

  Josh Meier

 • Kameron Freed

  senior

  Level : Varsity

  25

  Kameron Freed

 • Kymani Scott

  senior

  Level : Varsity

  6

  Kymani Scott

 • Lake Gott

  senior

  Level : Varsity

  3

  Lake Gott

 • Luke Telle

  senior

  Level : Varsity

  5

  Luke Telle

 • Mohamed Lehmide

  senior

  Level : Varsity

  8

  Mohamed Lehmide

 • Paul Morpurgo

  senior

  Level : Varsity

  7

  Paul Morpurgo

 • Rodrike Hakizimana

  senior

  Level : Varsity

  17

  Rodrike Hakizimana

 • Sebastian Gould

  senior

  Level : Varsity

  22

  Sebastian Gould

 • Archer Fried-Socarides

  junior

  Level : Varsity

  11

  Archer Fried-Socarides

 • Cash Schopflin

  junior

  Level : Varsity

  14

  Cash Schopflin

 • Jacob Peck

  junior

  Level : Varsity

  26

  Jacob Peck

 • Leif Kammer

  junior

  Level : Varsity

  15

  Leif Kammer

 • Silas Schomaker

  junior

  Level : Varsity

  9

  Silas Schomaker

 • Caleb Keenoy

  sophomore

  Level : Varsity

  12

  Caleb Keenoy

Junior Varsity

 • Biniam Abraha

  junior

  Level : Junior Varsity

  10

  Biniam Abraha

 • Eric Tuyisenge

  junior

  Level : Junior Varsity

  7

  Eric Tuyisenge

 • Habi Mugisha

  junior

  Level : Junior Varsity

  1

  Habi Mugisha

 • JR Barta

  junior

  Level : Junior Varsity

  15

  JR Barta

 • Kurt Schommer

  junior

  Level : Junior Varsity

  21

  Kurt Schommer

 • Manny Kelley

  junior

  Level : Junior Varsity

  13

  Manny Kelley

 • Yoseif Nerayo

  junior

  Level : Junior Varsity

  8

  Yoseif Nerayo

 • Ben Smith

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  5

  Ben Smith

 • Bradan Schmidt

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  26

  Bradan Schmidt

 • Christopher Perez

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  8

  Christopher Perez

 • Clete Gott

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  23

  Clete Gott

 • Dominic Lugo

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  3

  Dominic Lugo

 • Henry Cohen

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  18

  Henry Cohen

 • Jack Slama

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  25

  Jack Slama

 • Justin Valenzuela

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  4

  Justin Valenzuela

 • Luis Lara-Hernandez

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  20

  Luis Lara-Hernandez

 • Max Chegwidden

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  24

  Max Chegwidden

 • Max Collier

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  22

  Max Collier

 • Santiago Calle

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  16

  Santiago Calle

 • Zach Stroff

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  11

  Zach Stroff

Freshmen

 • Auggie Boyt

  freshmen

  Level : Freshmen

  5

  Auggie Boyt

 • Eric Chacon

  freshmen

  Level : Freshmen

  9

  Eric Chacon

 • Isaac Marschall

  freshmen

  Level : Freshmen

  18

  Isaac Marschall

 • Jack Powell

  freshmen

  Level : Freshmen

  10

  Jack Powell

 • Josh Stroff

  freshmen

  Level : Freshmen

  25

  Josh Stroff

 • Lance McNally

  freshmen

  Level : Freshmen

  15

  Lance McNally

 • Liam Coon

  freshmen

  Level : Freshmen

  14

  Liam Coon

 • Lucas Hagan

  freshmen

  Level : Freshmen

  1

  Lucas Hagan

 • Moutasem Suleiman

  freshmen

  Level : Freshmen

  7

  Moutasem Suleiman

 • Sher Htoo

  freshmen

  Level : Freshmen

  19

  Sher Htoo

 • Stephen Darnell

  freshmen

  Level : Freshmen

  21

  Stephen Darnell

 • Teyvion Phillips-Lawson

  freshmen

  Level : Freshmen

  17

  Teyvion Phillips-Lawson

 • Tu Reh

  freshmen

  Level : Freshmen

  13

  Tu Reh

 • Wilson Laird

  freshmen

  Level : Freshmen

  20

  Wilson Laird

   

 • Evan York

  freshmen

  Level :    

  00

  Evan York

 • Mario Zvanut

  freshmen

  Level :    

  Mario Zvanut

 • Andrew Korte

  junior

  Level :    

  00

  Andrew Korte

 • Eli Larsen

  junior

  Level :    

  Eli Larsen

 • Tucker Wagner

  sophomore

  Level :    

  Tucker Wagner

Title