Print Roster

V

 • Charlene Hatton

  freshmen

  Position : Flyer/Base

  Level : V

  Charlene Hatton

  Flyer/Base

 • Claire Kespohl

  freshmen

  Position : Base

  Level : V

  Claire Kespohl

  Base

 • Emily Abadir

  freshmen

  Position : Base

  Level : V

  Emily Abadir

  Base

 • Miranda Barnhart

  freshmen

  Position : Flyer/Base

  Level : V

  Miranda Barnhart

  Flyer/Base

 • Quenia Butler

  freshmen

  Position : Flyer

  Level : V

  Quenia Butler

  Flyer

 • Zi-Teriyon Gray

  freshmen

  Position : Base

  Level : V

  Zi-Teriyon Gray

  Base

 • Delanie Wiswall

  senior

  Position : Base/Flyer

  Level : V

  Height : Captain

  Delanie Wiswall

  Base/Flyer

 • Equazhan’e Spain

  senior

  Position : Base

  Level : V

  Equazhan’e Spain

  Base

 • Kristi Wilson

  senior

  Position : Flyer

  Level : V

  Height : Captain

  Kristi Wilson

  Flyer

 • Peter Lee

  senior

  Position : Base

  Level : V

  Peter Lee

  Base

 • Savannah Armistead

  senior

  Position : Base

  Level : V

  Savannah Armistead

  Base

 • Savannah Cossey

  senior

  Position : Back Spot

  Level : V

  Savannah Cossey

  Back Spot

 • A’Nyia Osbourne

  junior

  Position : Base

  Level : V

  A’Nyia Osbourne

  Base

 • Anna Byergo

  junior

  Position : Back Spot

  Level : V

  Anna Byergo

  Back Spot

 • Ashley Chipman-Frohoff

  junior

  Position : Base

  Level : V

  Ashley Chipman-Frohoff

  Base

 • Brayden Dodds

  junior

  Position : Base

  Level : V

  Brayden Dodds

  Base

 • Emma Goodlet

  junior

  Position : Flyer/Base

  Level : V

  Emma Goodlet

  Flyer/Base

 • Joshua Lewis

  junior

  Position : Base

  Level : V

  Joshua Lewis

  Base

 • Kate Devine

  junior

  Position : Base

  Level : V

  Kate Devine

  Base

 • Kristin Kelly

  junior

  Position : Back Spot

  Level : V

  Kristin Kelly

  Back Spot

 • Lauren McDaniels

  junior

  Position : Flyer

  Level : V

  Lauren McDaniels

  Flyer

 • Logan Houis

  junior

  Position : Base/Back Spot

  Level : V

  Logan Houis

  Base/Back Spot

 • Sierra Calfee

  junior

  Position : Flyer/Base

  Level : V

  Sierra Calfee

  Flyer/Base

 • Chris An

  sophomore

  Position : Base

  Level : V

  Chris An

  Base

 • Claire Walter

  sophomore

  Position : Back Spot

  Level : V

  Claire Walter

  Back Spot

 • Karley Blakemore

  sophomore

  Position : Base

  Level : V

  Karley Blakemore

  Base

Junior Varsity

 • Aniyah Buford

  freshmen

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Aniyah Buford

  Base

 • Francheska Thompson

  freshmen

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Francheska Thompson

  Base

 • Gracie DeVenney

  freshmen

  Position : Flyer

  Level : Junior Varsity

  Gracie DeVenney

  Flyer

 • Hailey Jansing

  freshmen

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Hailey Jansing

  Base

 • Hannah York

  freshmen

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Hannah York

  Base

 • Laykin Leitnaker

  freshmen

  Position : Flyer

  Level : Junior Varsity

  Laykin Leitnaker

  Flyer

 • Sophie Boerio

  freshmen

  Position : Back Spot

  Level : Junior Varsity

  Sophie Boerio

  Back Spot

 • Ahia Ratliff

  senior

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Ahia Ratliff

  Base

 • Aubrielle Maginness

  senior

  Position : Flyer

  Level : Junior Varsity

  Aubrielle Maginness

  Flyer

 • Jaquashanie Spain

  senior

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Jaquashanie Spain

  Base

 • Youlee Jang

  senior

  Position : Flyer

  Level : Junior Varsity

  Youlee Jang

  Flyer

 • Calie Boerio

  junior

  Position : Back Spot

  Level : Junior Varsity

  Calie Boerio

  Back Spot

 • Da’Kia Mathias

  junior

  Position : Flyer

  Level : Junior Varsity

  Da’Kia Mathias

  Flyer

 • Mina Park

  junior

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Mina Park

  Base

 • Amya Shinault Thompson

  sophomore

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Amya Shinault Thompson

  Base

 • Daviona Brown

  sophomore

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Daviona Brown

  Base

 • Deanndra Zellmer

  sophomore

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Deanndra Zellmer

  Base

 • Iyanna Moss

  sophomore

  Position : Back Spot

  Level : Junior Varsity

  Iyanna Moss

  Back Spot

 • Joanna Beste

  sophomore

  Position : Back Spot

  Level : Junior Varsity

  Joanna Beste

  Back Spot

 • McKinley Puttrin

  sophomore

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  McKinley Puttrin

  Base

 • Michayah Lewis

  sophomore

  Position : Back Spot

  Level : Junior Varsity

  Michayah Lewis

  Back Spot

 • Tara Smith

  sophomore

  Position : Base

  Level : Junior Varsity

  Tara Smith

  Base

Staff

 • Molly Lyman

   

  Molly Lyman

   

 • Amber Chick

   

  Amber Chick

   

 • Kristen Myers

   

  Kristen Myers

   

 • Jesse White

   

  Jesse White

   

Title